22.06.2017 r.

    Firma ASTA-NET S.A. w dniu 22.06.2017 r. podpisała umowę o dofinansowanie nr POPC.01.01.00-30-0068/17-00 dla projektu pn. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze północnej Wielkopolski”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1...

31.08.2016 r.

  W dniu 31.08.2016 r. firma ASTA-NET S.A. podpisała umowę nr POPC.01.01.00-32-0276/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu waleckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych...

31.08.2016 r.

  W dniu 31.08.2016 r. firma ASTA-NET S.A. podpisała umowę nr POPC.01.01.00-30-0275/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu chodzieskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych...

28 lipca 2016 r.

      W dniu 28.07.2016 r. przedsiębiorstwo ASTA-NET S.A. zawarło umowę o dofinansowanie Projektu pt. "Wzrost konkurencyjności Asta-Net S.A. dzięki udoskonaleniu usługi szerokopasmowego Internetu oraz wdrożeniu innowacyjnej usługi transmisji strumieni wideo w standardzie UHD w sieci HFC” nr RPWP.01.05.02-30-0351/15-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i...

20 czerwca 2014 r.

ASTA-NET zawarła umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie pilskim” nr UDA-RPWP.02.08.00-30-009/13-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Działania 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.   Celem projektu jest stworzenie możliwości bezpośredniego...

20 czerwca 2014 r.

ASTA-NET podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie złotowskim” nr UDA-RPWP.02.08.00-30-010/13-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Działania 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 Celem projektu jest stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania...

20 czerwca 2014 r.

ASTA-NET podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” nr UDA-RPWP.02.08.00-30-016/13-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Działania 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 Celem projektu jest stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania...

10 kwietnia 2014 r.

ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z o.o. S.K.A. podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.03.01.00-32-008/13-00 pn.: "Budowa światłowodowej sieci szkieletowej NGN oraz publicznych punktów dostępu do Internetu na obszarze 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1...

2 grudnia 2013 r.

ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z o.o. S.K.A. podpisała umowę o dofinansowanie nr. POIG.08.04.00-30-036/13-00 projektu "Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu w powiecie chodzieskim, pilskim i złotowskim" w ramach działania 8.4 POIG Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego...

18 października 2012 r.

ASTA-NET Małdziński, Ryczek Spółka Jawna, zawarła umowę o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-30-019/11-00 Projektu "Budowa infrastruktury dostępu do Internetu w powiecie pilskim i złotowskim" w ramach działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne -  zwiększenie innowacyjności gospodarki  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt zakłada...