INTERNET 150

Prędkość pobierania do 150 Mb/s 

Prędkość wysyłania do 10 Mb/s 

59,90cena promocyjna


Dodatkowo usługi WiFi 10 zł

INTERNET 250

Prędkość pobierania do 250 Mb/s 

Prędkość wysyłania do 10 Mb/s 

74,90cena promocyjna


Dodatkowo usługi WiFi 1 zł

INTERNET 400

Prędkość pobierania do 400 Mb/s 

Prędkość wysyłania do 15 Mb/s 

109,90cena promocyjna


Dodatkowo usługi WiFi 1 zł

Cennnik obowiązuje od 18.09.2017 r.

 

Każdy użytkownik, który posiada usługę internetu otrzymuje dodatkowo:

 • darmowe konto e-mail z ochroną antywirusową i antyspamową o pojemności 300MB
 • usługi serwisowe


Dostępne domeny adresów e-mail dla Abonentów ASTA-NET:

 • asta24.pl

 

 • Prędkość i jakość internetu
  • Jak sprawdzić prędkość Internetu?
   ​Prędkość Internetu można sprawdzić przy pomocy tzw. Speed testów. Testy takie można wykonać on-line, a ich wynikiem będą dwie wartości: download czyli prędkość pobierania oraz upload czyli prędkość wysyłania.Oba parametry składają się na ofertę konkretnego pakietu Internetu. Pamiętać należy jednak, że faktyczna prędkość łącza internetowego uzależniona jest od wielu czynników, między innymi od ilości uruchomionych na komputerze programów, pory dnia, ilości osób korzystających z internetu oraz lokalizacji miejsca w sieci (serwera), z którym próbujesz się połączyć. Biorąc pod uwagę wymienione uwarunkowania, prędkość, jaką uzyskujemy na co dzień, może różnić się od wyniku uzyskanego w testerze Internetu. Tym samym należy pamiętać, że pomiar wykonany przy użyciu Speed testu w przedstawia wartości poglądowe

   Jakość usługi Internet
   Między innymi regulacje prawa wspólnotowego służą gwarancji jakości usługi dostępu do Internetu.  Z tych względów zmianie uległ Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez ASTA-NET S.A. Zmiany wynikają z Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, a ich celem jest ochrona interesów Klientów  w zakresie dostarczania Internetu. Jeśli nie mieli Państwo jeszcze okazji do zapoznania się z opisanymi zmianami to zapraszamy tutaj.
         W   Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych  znajdują się informacje dotyczące usługi internetowej, między innymi   na temat: określenia  prędkości maksymalnej, minimalnej zakupionej usługi internetowej oraz prędkość zwykle dostępnej w ramach zakupionej usługi; środków zarządzania ruchem stosowanych przez dostawcę Internetu; sposobu zarządzania ruchem w sieci, którego celem jest zapewnienie najwyższej jakości usługi (np. uniknięcie awarii sieci, ochrona przed atakami hakerskimi); środków ochrony prawnej w przypadku niezadawalającej jakości usługi. 

   Czym jest prędkość minimalna, deklarowana, maksymalna, zwykle dostępna?
   Dostawca posługuje się następującymi oznaczeniami prędkości dostępu do Internetu:
   – minimalna, którą Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Abonentowi w każdym momencie (za wyjątkiem przerw w świadczeniu Usługi), równa 50% prędkości maksymalnej,
   – zwykle dostępna, której Abonent może oczekiwać na poziomie 75% prędkości maksymalnej przez 80% doby,
   – deklarowana, którą Dostawca posługuje się w działalności marketingowej, Cennikach oraz Umowie Abonenckiej, równa prędkości maksymalnej,
   – maksymalna, której Abonent może oczekiwać przynajmniej co pewien czas, wyznaczająca górna granicę prędkości osiągalnej w danym pakiecie taryfowym.

   Poniżej tabela przedstawiająca wartości prędkości w Mb/s dostępne w ofercie Internetu ASTA-NET S.A.

   Nazwa usługi ASTA-NET S.A.

   pobieranie (dowload)

   wysyłanie (upload)

   Prędkość maksymalna

   Prędkość zwykle dostępna

   Prędkość minimalna

   Prędkość maksymalna

   Prędkość zwykle dostępna

   Prędkość minimalna

   Internet 150

   150 Mb/s

   112,5 Mb/s

   75 Mb/s

   50 Mb/s

   37,50 Mb/s

   25 Mb/s

   Internet 250

   250 Mb/s

   187,50 Mb/s

   125 Mb/s

   80 Mb/s

   60 Mb/s

   40 Mb/s

   Internet 800

   800 Mb/s

   600 Mb/s

   400 Mb/s

   100 Mb/s

   75 Mb/s

   50 Mb/s

   Internet 150

   150 Mb/s

   112,5 Mb/s

   75 Mb/s

   10 Mb/s

   7,5 Mb/s

   5 Mb/s

   Internet 250

   250 Mb/s

   187,50 Mb/s

   125 Mb/s

   10 Mb/s

   7,5 Mb/s

   5 Mb/s

   Internet 400

   400 Mb/s

   300 Mb/s

   200 Mb/s

   15 Mb/s

   11,3 Mb/s

   7,5 Mb/s

   Internet 3

   3 Mb/s

   2,25 Mb/s

   1,5 Mb/s

   0,5 Mb/s

   0,38 Mb/s

   0,25 Mb/s

   Internet 6

   6 Mb/s

   4,5 Mbs

   3 Mb/s

   0,7 Mb/s

   0,53 Mb/s

   0,35 Mb/s

   Internet 9

   9 Mb/s

   6,75 Mb/s

   4,5 Mb/s

   1 Mb/s

   0,75Mb/s

   0,5 Mb/s


   Co zrobić gdy jakość usługi dostępu do Internetu nie jest satysfakcjonująca?
   W przypadku stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznymi prędkościami internetu, a tymi deklarowanymi według Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Abonentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie zgodnym z zapisami Regulaminu. Po wyczerpaniu tego trybu dalsze spory cywilnoprawne mogą być skierowane do Prezesa UKE, a następnie na drogę sądową. Dostawca Usług każdorazowo podejmuje decyzję wobec zgłoszonych roszczeń indywidualnie, w oparciu o stan faktyczny i prawny w ramach postępowania, którego tryb został określony szczegółowo w Regulaminie.

 Inne opłaty Cena
Aktywacja usługi NET
(umowa na 24 miesiące przy aktywnej usłudze TVK)
bezpłatnie
Aktywacja usługi NET
(przy modemie klienta)
139 zł
Przeniesienie łącza kablowego do innego mieszkania
(wyłącznie w sieci ASTA-NET)
129 zł
Modem kablowy - wykup
239 zł
Modem kablowy - udostępnianie
(na okres promocji)
bezpłatnie
Antywirus G Data (abonament 1 m-c)
10 zł
Utworzenie sieci bezprzewodowej
wg kalkulacji
Zwiększenie prędkości wychodzącej o 256 kb/s
10 zł
Zmiana pakietu na niższy
50 zł
Zmiana pakietu na wyższy
bezpłatnie
Ponowna aktywacja modemu
40 zł
Dodatkowa konfiguracja połączenia internetowego
69 zł
Interwencja serwisu technicznego/asysta techniczna
w miejscowościach Piła i Trzcianka
49 zł
Interwencja serwisu technicznego/asysta techniczna
poza miejscowościami Piła i Trzcianka
99 zł
Koszt obsługi zadłużenia
10 zł
Kara za udostępnienie łącza innemu użytkownikowi
2500 zł
Odbiór urządzeń
(w mieszkaniu abonenta po rozwiązaniu umowy)
49 zł
Duplikat dokumentu
1 zł
Czasowe zawieszenie usługi na wniosek Abonenta
40 zł
Aktywacja usługi
(umowa na 12 miesięcy)
150 zł
Aktywacja usługi
(umowa na czas nieokreślony)
99 zł
Aktywacja usługi
(umowa na 24 miesiące przy nieaktywnej usłudze TVK)
99 zł
Konfiguracja routera
69 zł
Przeniesienie gniazda w obrębie mieszkania
129 zł
Podłączenie dodatkowego gniazda
129 zł
Naprawa instalacji w mieszkaniu Klienta
119 zł
Montaż wzmacniacza
349 zł
Konfiguracja WiFi
69 zł
Wymiana modemu
0 zł
Montaż i konfiguracja routera
249 zł


Dokumenty do pobraniaZamów usługę


 
 

INTERNET 3

Transfer do 3/0,5 Mb/s 

Transfer w dzień do 3/512 Mb/s 

49cena promocyjna

INTERNET 6

Transfer do 6/0,7 Mb/s 

Transfer w dzień do 6/768 Mb/s 

69cena promocyjna

INTERNET 9

Transfer do 9/1 Mb/s 

Transfer w dzień do 9/1 Mb/s 

99cena promocyjna

Już teraz zamów INTERNET 3, 6 lub 9 i  wypróbuj serwis HBO GO
setki godzin najnowszych hitów filmowych oraz kontrowersyjnych dokumentów i kultowych seriali produkcji HBO, nawet do 2 miesięcy bez opłat i zobowiązań.

 

Każdy użytkownik, który posiada usługę internetu otrzymuje dodatkowo:

 • darmowe konto e-mail z ochroną antywirusową i antyspamową o pojemności 300MB
 • dostęp do serwera gier po stronie sieci wewnętrznej
 • usługi serwisowe

 

Dostępne domeny adresów e-mail dla Abonentów ASTA-NET:

 

 • asta24.pl

 

 

 • Prędkość i jakość internetu
  • Jak sprawdzić prędkość Internetu?
   ​Prędkość Internetu można sprawdzić przy pomocy tzw. Speed testów. Testy takie można wykonać on-line, a ich wynikiem będą dwie wartości: download czyli prędkość pobierania oraz upload czyli prędkość wysyłania.Oba parametry składają się na ofertę konkretnego pakietu Internetu. Pamiętać należy jednak, że faktyczna prędkość łącza internetowego uzależniona jest od wielu czynników, między innymi od ilości uruchomionych na komputerze programów, pory dnia, ilości osób korzystających z internetu oraz lokalizacji miejsca w sieci (serwera), z którym próbujesz się połączyć. Biorąc pod uwagę wymienione uwarunkowania, prędkość, jaką uzyskujemy na co dzień, może różnić się od wyniku uzyskanego w testerze Internetu. Tym samym należy pamiętać, że pomiar wykonany przy użyciu Speed testó w przedstawia wartości poglądowe

   Jakość usługi Internet
   Między innymi regulacje prawa wspólnotowego służą gwarancji jakości usługi dostępu do Internetu.  Z tych względów zmianie uległ Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez ASTA-NET S.A. Zmiany wynikają z Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, a ich celem jest ochrona interesów Klientów  w zakresie dostarczania Internetu. Jeśli nie mieli Państwo jeszcze okazji do zapoznania się z opisanymi zmianami to zapraszamy tutaj.
         W   Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych  znajdują się informacje dotyczące usługi internetowej, między innymi   na temat: określenia  prędkości maksymalnej, minimalnej zakupionej usługi internetowej oraz prędkość zwykle dostępnej w ramach zakupionej usługi; środków zarządzania ruchem stosowanych przez dostawcę Internetu; sposobu zarządzania ruchem w sieci, którego celem jest zapewnienie najwyższej jakości usługi (np. uniknięcie awarii sieci, ochrona przed atakami hakerskimi); środków ochrony prawnej w przypadku niezadawalającej jakości usługi. 

   Czym jest prędkość minimalna, deklarowana, maksymalna, zwykle dostępna?
   Dostawca posługuje się następującymi oznaczeniami prędkości dostępu do Internetu:
   – minimalna, którą Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Abonentowi w każdym momencie (za wyjątkiem przerw w świadczeniu Usługi), równa 50% prędkości maksymalnej,
   – zwykle dostępna, której Abonent może oczekiwać na poziomie 75% prędkości maksymalnej przez 80% doby,
   – deklarowana, którą Dostawca posługuje się w działalności marketingowej, Cennikach oraz Umowie Abonenckiej, równa prędkości maksymalnej,
   – maksymalna, której Abonent może oczekiwać przynajmniej co pewien czas, wyznaczająca górna granicę prędkości osiągalnej w danym pakiecie taryfowym.

   Poniżej tabela przedstawiająca wartości prędkości w Mb/s dostępne w ofercie Internetu ASTA-NET S.A.
   Nazwa usługi ASTA-NET S.A. pobieranie (dowload) wysyłanie (upload)
   Prędkość maksymalna Prędkość zwykle dostępna Prędkość minimalna Prędkość maksymalna Prędkość zwykle dostępna Prędkość minimalna
   Internet 150 150 Mb/s 112,5 Mb/s 75 Mb/s 50 Mb/s 37,50 Mb/s 25 Mb/s
   Internet 250 250 Mb/s 187,50 Mb/s 125 Mb/s 80 Mb/s 60 Mb/s 40 Mb/s
   Internet 800 800 Mb/s 600 Mb/s 400 Mb/s 100 Mb/s 75 Mb/s 50 Mb/s
   Internet 150  150 Mb/s 112,5 Mb/s 75 Mb/s 10 Mb/s 7,5 Mb/s 5 Mb/s
   Internet 250 250 Mb/s 187,50 Mb/s 125 Mb/s 10 Mb/s 7,5 Mb/s 5 Mb/s
   Internet 400 400 Mb/s 300 Mb/s 200 Mb/s 15 Mb/s 11,3 Mb/s 7,5 Mb/s
   Internet 3 3 Mb/s 2,25 Mb/s 1,5 Mb/s 0,5 Mb/s 0,38 Mb/s 0,25 Mb/s
   Internet 6 6 Mb/s 4,5 Mbs 3 Mb/s 0,7 Mb/s 0,53 Mb/s 0,35 Mb/s
   Internet 9 9 Mb/s 6,75 Mb/s 4,5 Mb/s 1 Mb/s 0,75Mb/s 0,5 Mb/s

   Co zrobić gdy jakość usługi dostępu do Internetu nie jest satysfakcjonująca?
   W przypadku stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznymi prędkościami internetu, a tymi deklarowanymi według Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Abonentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie zgodnym z zapisami Regulaminu. Po wyczerpaniu tego trybu dalsze spory cywilnoprawne mogą być skierowane do Prezesa UKE, a następnie na drogę sądową. Dostawca Usług każdorazowo podejmuje decyzję wobec zgłoszonych roszczeń indywidualnie, w oparciu o stan faktyczny i prawny w ramach postępowania, którego tryb został określony szczegółowo w Regulaminie.

 

 

 Inne opłaty Cena
Aktywacja usługi
(przy umowie na 24 m-ce)
bezpłatnie
Aktywacja usługi na czas nieokreślony
499 zł
Aktywacja usługi w domu wielorodzinnym
(przy większej ilości klientów)
wg kalkulacji
Antywirus G Data (abonament 1 m-c)
10 zł
Przeniesienie łącza radiowego do innego mieszkania
(wyłącznie w sieci Asta-Net)
wg kalkulacji
Utworzenie sieci bezprzewodowej
wg kalkulacji
Zwiększenie prędkości wychodzącej o 256
10 zł
Zmiana pakietu na niższy
50 zł
Zmiana pakietu na wyższy
bezpłatnie
Dodatkowa konfiguracja połączenia internetowego
69 zł
Interwencja serwisu technicznego/asysta techniczna
w miejscowościach Piła i Trzcianka
49 zł
Interwencja serwisu technicznego/asysta techniczna
poza miejscowościami Piła i Trzcianka
99 zł
Koszt obsługi zadłużenia
10 zł
Kara za udostępnienie łącza innemu użytkownikowi
2500 zł
Odbiór urządzeń
(w mieszkaniu abonenta po rozwiązaniu umowy)
49 zł
Duplikat dokumentu
1 zł
Aktywacja usługi
(przy umowie na 12 miesięcy)
150 zł
Czasowe zawieszenie usługi na wniosek Abonenta
40 zł


Dokumenty do pobraniaZamów usługę


 
 

Pakiet LTE 2GB

9,99* / 19,90

Modem 49,90
opłata jednorazowa 

Opłata aktywacyjna 0 zł** 

Pakiet LTE 6GB

29,90

Modem 19,90
opłata jednorazowa 

Opłata aktywacyjna 0 zł** 

Pakiet LTE 10GB

59,90

Modem 1
opłata jednorazowa 

Opłata aktywacyjna 0 zł** 

Cennik obowiązuje od 30.06.2016 Pobierz cennik PDF

* Dotyczy abonentów posiadających dwie aktywne usługi w ASTA-NET
** Opłata aktywacyjna w wysokości 200 zł w cenie promocyjnej 0 zł
Modem stanowi własność OperatoraInne opłaty Cena
Dodatkowy pakiet transmisji danych odnawiany miesięcznie 2GB
usługa dodatkowa
29,90 zł
Dodatkowy jednorazowy pakiet transmisji danych 0,5GB
usługa dodatkowa
9,90 zł
Dodatkowy jednorazowy pakiet transmisji danych 1GB
usługa dodatkowa
19,90 zł
Dodatkowy jednorazowy pakiet transmisji danych 2GB
usługa dodatkowa
29,90 zł


Dokumenty do pobraniaZamów usługę


 
 

INTERNET 150

Prędkość pobierania do 150 Mb/s 

Prędkość wysyłania do 50 Mb/s 

59,90cena promocyjna


Dodatkowo usługi WiFi 10 zł

INTERNET 250

Prędkość pobierania do 250 Mb/s 

Prędkość wysyłania do 80 Mb/s 

74,90cena promocyjna


Dodatkowo usługi WiFi 1 zł

INTERNET 800

Prędkość pobierania do 800 Mb/s 

Prędkość wysyłania do 100 Mb/s 

109,90cena promocyjna


Dodatkowo usługi WiFi 1 zł

Usługa WiFi ograniczona terytorialnie.

 • Prędkość i jakość internetu
  • Jak sprawdzić prędkość Internetu?
   ​Prędkość Internetu można sprawdzić przy pomocy tzw. Speed testów. Testy takie można wykonać on-line, a ich wynikiem będą dwie wartości: download czyli prędkość pobierania oraz upload czyli prędkość wysyłania.Oba parametry składają się na ofertę konkretnego pakietu Internetu. Pamiętać należy jednak, że faktyczna prędkość łącza internetowego uzależniona jest od wielu czynników, między innymi od ilości uruchomionych na komputerze programów, pory dnia, ilości osób korzystających z internetu oraz lokalizacji miejsca w sieci (serwera), z którym próbujesz się połączyć. Biorąc pod uwagę wymienione uwarunkowania, prędkość, jaką uzyskujemy na co dzień, może różnić się od wyniku uzyskanego w testerze Internetu. Tym samym należy pamiętać, że pomiar wykonany przy użyciu Speed testó w przedstawia wartości poglądowe

   Jakość usługi Internet
   Między innymi regulacje prawa wspólnotowego służą gwarancji jakości usługi dostępu do Internetu.  Z tych względów zmianie uległ Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez ASTA-NET S.A. Zmiany wynikają z Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, a ich celem jest ochrona interesów Klientów  w zakresie dostarczania Internetu. Jeśli nie mieli Państwo jeszcze okazji do zapoznania się z opisanymi zmianami to zapraszamy tutaj.
         W   Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych  znajdują się informacje dotyczące usługi internetowej, między innymi   na temat: określenia  prędkości maksymalnej, minimalnej zakupionej usługi internetowej oraz prędkość zwykle dostępnej w ramach zakupionej usługi; środków zarządzania ruchem stosowanych przez dostawcę Internetu; sposobu zarządzania ruchem w sieci, którego celem jest zapewnienie najwyższej jakości usługi (np. uniknięcie awarii sieci, ochrona przed atakami hakerskimi); środków ochrony prawnej w przypadku niezadawalającej jakości usługi. 

   Czym jest prędkość minimalna, deklarowana, maksymalna, zwykle dostępna?
   Dostawca posługuje się następującymi oznaczeniami prędkości dostępu do Internetu:
   – minimalna, którą Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Abonentowi w każdym momencie (za wyjątkiem przerw w świadczeniu Usługi), równa 50% prędkości maksymalnej,
   – zwykle dostępna, której Abonent może oczekiwać na poziomie 75% prędkości maksymalnej przez 80% doby,
   – deklarowana, którą Dostawca posługuje się w działalności marketingowej, Cennikach oraz Umowie Abonenckiej, równa prędkości maksymalnej,
   – maksymalna, której Abonent może oczekiwać przynajmniej co pewien czas, wyznaczająca górna granicę prędkości osiągalnej w danym pakiecie taryfowym.

   Poniżej tabela przedstawiająca wartości prędkości w Mb/s dostępne w ofercie Internetu ASTA-NET S.A.
   Nazwa usługi ASTA-NET S.A. pobieranie (dowload) wysyłanie (upload)
   Prędkość maksymalna Prędkość zwykle dostępna Prędkość minimalna Prędkość maksymalna Prędkość zwykle dostępna Prędkość minimalna
   Internet 150 150 Mb/s 112,5 Mb/s 75 Mb/s 50 Mb/s 37,50 Mb/s 25 Mb/s
   Internet 250 250 Mb/s 187,50 Mb/s 125 Mb/s 80 Mb/s 60 Mb/s 40 Mb/s
   Internet 800 800 Mb/s 600 Mb/s 400 Mb/s 100 Mb/s 75 Mb/s 50 Mb/s
   Internet 150  150 Mb/s 112,5 Mb/s 75 Mb/s 10 Mb/s 7,5 Mb/s 5 Mb/s
   Internet 250 250 Mb/s 187,50 Mb/s 125 Mb/s 10 Mb/s 7,5 Mb/s 5 Mb/s
   Internet 400 400 Mb/s 300 Mb/s 200 Mb/s 15 Mb/s 11,3 Mb/s 7,5 Mb/s
   Internet 3 3 Mb/s 2,25 Mb/s 1,5 Mb/s 0,5 Mb/s 0,38 Mb/s 0,25 Mb/s
   Internet 6 6 Mb/s 4,5 Mbs 3 Mb/s 0,7 Mb/s 0,53 Mb/s 0,35 Mb/s
   Internet 9 9 Mb/s 6,75 Mb/s 4,5 Mb/s 1 Mb/s 0,75Mb/s 0,5 Mb/s

   Co zrobić gdy jakość usługi dostępu do Internetu nie jest satysfakcjonująca?
   W przypadku stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznymi prędkościami internetu, a tymi deklarowanymi według Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Abonentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie zgodnym z zapisami Regulaminu. Po wyczerpaniu tego trybu dalsze spory cywilnoprawne mogą być skierowane do Prezesa UKE, a następnie na drogę sądową. Dostawca Usług każdorazowo podejmuje decyzję wobec zgłoszonych roszczeń indywidualnie, w oparciu o stan faktyczny i prawny w ramach postępowania, którego tryb został określony szczegółowo w Regulaminie.

 Inne opłaty Cena
Aktywacja usługi GPON w budynku wielorodzinnym
(przy umowie na czas określony)
0 zł
Aktywacja usługi GPON w budynku wielorodzinnym
(przy umowie na czas nieokreślony)
99 zł
Aktywacja usługi GPON w domu jednorodzinnym
wg kalkulacji
Zakup terminala GPON
700 zł
Antywirus G Data (abonament 1 m-c)
10 zł
Utworzenie sieci bezprzewodowej
wg kalkulacji
Zmiana pakietu na wyższy
bezpłatnie
Zmiana pakietu na niższy
50 zł
Czasowe zawieszenie usługi na wniosek Abonenta
40 zł
Dodatkowa konfiguracja połączenia internetowego
69 zł
Koszt obsługi zadłużenia
10 zł
Kara za udostępnienie łącza innemu użytkownikowi
2500 zł
Odbiór terminala GPON w domu klienta
49 zł
Interwencja serwisu technicznego/asysta techniczna
w miejscowościach Piła i Trzcianka
49 zł
Interwencja serwisu technicznego/asysta techniczna
poza miejscowościami Piła i Trzcianka
99 zł
Duplikat dokumentu
1 zł
Aktywacja usługi (umowa na 12 miesięcy)
150 zł
Aktywacja usługi (umowa na czas nieokreślony)
99 zł
Aktywacja usługi (umowa na 24 miesiące przy nieaktywnej usłudze TVK)
99 zł
Czasowe zawieszenie usługi na wniosek Abonenta
40 zł


Dokumenty do pobraniaZamów usługę


 
 


Promocje


Internet Mobilny LTE


Sprawdź »

Wybróbuj serwis HBO GO


Sprawdź »